Thập Thiện Nghiệp – Tránh Mười Điều Ác – Hành Mười Điều Lành

14
22Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc thế giới Đại-từ Đại-bi phổ độ chúng-sanh A-Di-Đà-Phật.

Nam-mô nhứt nguyện cầu: Thiên-Hoàng, Địa-Hoàng, Nhơn-Hoàng, Liên-Hoa hải-hội, thượng Phật từ-bi, Phật-vương độ chúng, thế-giới bình-an.

Nam-mô nhị nguyện cầu: Cửu-huyền Thất-tổ Tịnh-độ siêu-sanh.

Nam-mô tam nguyện cầu: Phụ-mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ-mẫu quá khứ trực vãng Tây-phương.

Nam-mô tứ nguyện cầu: Bá-tánh vạn dân từ-tâm bác-ái, giải-thoát mê-ly.

Nam-mô ngũ nguyện cầu: Phật-Tổ, Phật Thầy từ-bi xá tội đệ-tử tiêu tai tịnh sự, trí-huệ thông-minh, giai đắc đạo quả.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nguồn: https://milchreis.org/

Xem thêm bài viết khác: https://milchreis.org/am-nhac/

14 COMMENTS

  1. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏 hằng ngày Con nghe kinh nghe pháp để áp dụng mà thực hành . Con nguyện hết thảy chúng sanh nương theo lời Phật dạy ăn chay làm lành lánh dữ để được an vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏 🙏 🙏

  2. Thien AC ,Nhan qua ,Bao UNG ,Tra vay tuc Chang sai 🙏Nam mo A di Bo tat xin Cho con nguoi het lam deu AC+🙏Mot niem Tam khoi San Si *Tram ngan Cua chuong tuc thi mo khai *Phien nao ton hai Chang sai *Tam vo Tho kho Chang co Ngay thoat ra 🙏 Nam mo A di da Phat xin Cho con nguoi het benh+tat 🙏dia nguc tran Gian Ta Ma AC Quy nhieu hai *Sam Hoi toi loi TU mau keo Tre 🙏 Nam mo A di da xin Cho moi nha deu hanh phuc🙏🤩💪💖🌈💞🗽💫☀️💯

  3. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh thân tâm an lạc gặp nhiều may mắn gia đình hạnh phúc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here