No posts to display

Xem Thêm

Hệ thống nạp 3 pha làm việc như thế nào

6
- video chỉ cách cho anh em hiểu về hệ thống nạp 3 pha và cách đô kiểm - tài liệu khóa thông minh...

Learn Illustrator in 5 MINUTES! Beginner Tutorial

24
Wishlist my game on Steam!: Learn the basics of Adobe Illustrator and how to use the most common tools and functions to create vector...

Convex Polygon Collisions #1

25
In this video I look at collisions between convex polygons, including rectangles. A quick examination of AABB (Axis Aligned Bounding Box) followed by SAT...

Tình Đầu Khó Phai 70

0
Vương Thức Hiền trong vai Vương Thắng Thiên : là người sáng lập ra tập đoàn Thắng Thiên, tuy không được học hành tử...

Create Superiority Game – 2v2 to 3v2

1
This exercise is based on the general principles of the game: 1º not allow numerical inferiority 2º avoid numerical equality 3º look for numerical superiority In the example...